utorak, 13 septembar 2011 09:20

Boris Đurović - psihologija laganja Istaknuto

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(16 glasova)

CURRICULUM VITAE

OBRAZOVANJE:
•     Srednja medicinska škola „7. april“, u Novom Sadu;
•     Srednja sanitetska vojna škola, u Novom Sadu;
•     Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu;
•     Položio stručni ispit za zvanje diplomiranog psihologa;
•     Završio specijalističku obuku MUP Republike Srbije, za poligrafskog ispitivača na 
Policijsko kriminalističkoj akademiji u Beogradu;
•     Završio postdiplomske studije na odseku za kliničku psihologiju, Filozofskog 
fakulteta u Novom Sadu;
Odbranio magistarski rad na temu „Provera efikasnosti eksperimentalnog testa u  
otkrivanju psihopata“.
Trenutno doktorant na odseku za psihologiju Univerziteta u Beogradu kod prof. Gorana Opačića.PREDAVANJA I IZLAGANJA :
•    Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru 3.susreta studenata psihologije pod nazivoma Arhitektura mira, održao predavanje na temu ,,(Zlo)upotreba religije u svrhu dehumanizacije protivnika,, ;
•    Održao predavanje na Veteranskom Institutu u Doornu, Holandija na temu PTSP.
•    Napisao knjigu „Priča o hrabrom vitezu - o jednom ratu koji je trajao još dugo nakon što se završio“, koja se bavi problemom post traumatskog stresnog poremećaja, na zabavan i poučan način. Knjiga je objavljena u Srbiji i Holandiji. Prema istoj je napravljena i interaktivna PC igra.
•    Održao predavanje 2007. na međunarodnom susretu poligrafista u Beogradu na temu “Efikasnost primjene poligrafa u radu sa psihopatama“ ;
•    Na Saboru psihologa Srbije 2011. predstavio dva rada:
-    Metodologija poligrafskog ispitivanja, studija slučaja
-    Provera efikasnosti poligrafskog ispitivanja putem eksperimentalnog testa

RADNO ISKUSTVO:

•    1997-2000 Zaposlen kao profesionalno vojno lice u sastavu Armije  Srbije i Crne Gore ;
•    2000-2004 Član Centra za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva  „SRCE“ iz Novog Sada ;
•    2002-2004 Kao vođa marketing tima centra „SRCE“, učestvovao u nizu kampanja i medijskih prezentacija samog centra, kako u  lokalnim tako i nacionalnim novinama, radiju i televiziji(TV B92, TV Novi Sad, Radio Novi Sad, Dnevnik, Večernje novosti, Blic...) ;
•    2004-2005 Obavio stažiranje u Vojno medicinskom centru Novi Sad, na poslovima psihološke dijagnostike i selekcije regruta, vojnika i profesionalnih vojnih lica ;
•    2004-2008 Angažovan u Društvu za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava rata od 1991 do 1999 godine (Trauma centar), kao psihoterapeut i voditelj grupa za pomoć ratnim veteranima ;
•    2004 – 2006 Zaposlen u Kliničkom centru Vojvodine na odjeljenju psihijatrije ;
•    2006 – 2011 Zaposlen u MUP R. Srbije kao poligrafski ispitivač .
Do sada obavio preko 1400 poligrafskih ispitivanja lica na okolnosti krivičnih dela u rasponu od sitnih krađa do najtežih ubistava.

Ostvario preko 100 priznanja izvršenja krivičnog dela od počinioca istih.

Za postignuća u radu pohvaljivan i nagrađivan više puta od strane pretpostavljenih;

Pročitano 8967 puta Poslijednja izmjena dana petak, 19 februar 2016 21:14